Chào mừng bạn đến với cửa hàng chính thức của OLV trên macgidep.com

OLV - Đầm Ginger Pleated Dress
OLV Boutique
OLV Boutique
OLV - Đầm Ginger Pleated Dress
Kích thước: Size S, Size M
(5)
Số người đánh giá: 1
Đã bán: 3
Giá: 260.000 ₫
OLV - Đầm Periwinkle Ruffle Maxi
OLV Boutique
OLV Boutique
OLV - Đầm Periwinkle Ruffle Maxi
Kích thước: Size XS, Size S, Size M
(5)
Số người đánh giá: 3
Đã bán: 10
Giá: 496.000 ₫
OLV - Đầm Light Sepia Midi Dress
OLV Boutique
OLV Boutique
OLV - Đầm Light Sepia Midi Dress
Kích thước: Size S, Size M
(5)
Số người đánh giá: 2
Đã bán: 3
Giá: 434.000 ₫
OLV - Đầm Peanut Loose Dress
OLV Boutique
OLV Boutique
OLV - Đầm Peanut Loose Dress
Kích thước: Size S, Size M
(5)
Số người đánh giá: 2
Đã bán: 3
Giá: 364.000 ₫
OLV - Đầm Seattle Maxi
OLV Boutique
OLV Boutique
OLV - Đầm Seattle Maxi
Kích thước: Size XS, Size S, Size M
(5)
Số người đánh giá: 2
Đã bán: 10
Giá: 590.000 ₫
OLV - Dép Twisted Brown Slipper
OLV Boutique
OLV Boutique
OLV - Dép Twisted Brown Slipper
Kích thước: Size 35, Size 36, Size 37, Size 38, Size 39
(5)
Số người đánh giá: 3
Đã bán: 20
Giá: 320.000 ₫
OLV - Đầm Finn Maxi Dress
OLV Boutique
OLV Boutique
OLV - Đầm Finn Maxi Dress
Kích thước: Size S, Size M
(5)
Số người đánh giá: 4
Đã bán: 19
Giá: 650.000 ₫
OLV - Đầm Marigold Ruching Dress
OLV Boutique
OLV Boutique
OLV - Đầm Marigold Ruching Dress
Kích thước: Size S, Size M, Size L
(5)
Số người đánh giá: 8
Đã bán: 27
Giá: 520.000 ₫
OLV - Giày Midnight Satin Pumps
OLV Boutique
OLV Boutique
OLV - Giày Midnight Satin Pumps
Kích thước: Size 35, Size 36, Size 37, Size 38, Size 39
(5)
Số người đánh giá: 4
Đã bán: 18
Giá: 350.000 ₫
OLV - Đầm Light Plum Layering Dress
OLV Boutique
OLV Boutique
OLV - Đầm Light Plum Layering Dress
Kích thước: Size S, Size M, Size L
(5)
Số người đánh giá: 8
Đã bán: 30
Giá: 590.000 ₫
OLV - Đầm Black Charming Dress
OLV Boutique
OLV Boutique
OLV - Đầm Black Charming Dress
Kích thước: Size S, Size M
(5)
Số người đánh giá: 5
Đã bán: 12
Giá: 590.000 ₫
OLV - Giày Snowy Straps Heels
OLV Boutique
OLV Boutique
OLV - Giày Snowy Straps Heels
Kích thước: Size 35, Size 36, Size 37, Size 38, Size 39
(5)
Số người đánh giá: 4
Đã bán: 25
Giá: 350.000 ₫
OLV - Áo kiểu Clara Top
OLV Boutique
OLV Boutique
OLV - Áo kiểu Clara Top
Kích thước: Size S, Size M
(5)
Số người đánh giá: 3
Đã bán: 6
Giá: 350.000 ₫
OLV - Quần Black Split Trousers
OLV Boutique
OLV Boutique
OLV - Quần Black Split Trousers
Kích thước: Size S, Size M
(5)
Số người đánh giá: 4
Đã bán: 6
Giá: 450.000 ₫
OLV - Chân váy Black Sparkling Skirt
OLV Boutique
OLV Boutique
OLV - Chân váy Black Sparkling Skirt
Kích thước: Size S, Size M
(5)
Số người đánh giá: 1
Đã bán: 6
Giá: 590.000 ₫
[Loại 1] OLV - Đầm Gerbera Daisy Embro Dress
OLV Boutique
OLV Boutique
[Loại 1] OLV - Đầm Gerbera Daisy Embro Dress
Kích thước: Size S, Size M
(5)
Số người đánh giá: 7
Đã bán: 27
Giá: 790.000 ₫
OLV - Đầm Embroidered Dress in Stone
OLV Boutique
OLV Boutique
OLV - Đầm Embroidered Dress in Stone
Kích thước: Size S, Size M, Size L
(5)
Số người đánh giá: 2
Đã bán: 3
Giá: 690.000 ₫
OLV - Chân váy Navy Layering Skirt
OLV Boutique
OLV Boutique
OLV - Chân váy Navy Layering Skirt
Kích thước: Size S, Size M
(5)
Số người đánh giá: 13
Đã bán: 30
Giá: 420.000 ₫
OLV - Áo khoác Tanny Blazer
OLV Boutique
OLV Boutique
OLV - Áo khoác Tanny Blazer
Kích thước: Size S, Size M, Size L
(5)
Số người đánh giá: 4
Đã bán: 12
Giá: 590.000 ₫
OLV - Giày Golden Straps Heels
OLV Boutique
OLV Boutique
OLV - Giày Golden Straps Heels
Kích thước: Size 35, Size 36, Size 37, Size 38, Size 39
(5)
Số người đánh giá: 3
Đã bán: 10
Giá: 350.000 ₫