𝐑 𝐀̣̂ 𝐏 hay còn gọi là RẬP là thương hiệu thời trang Việt Nam, do người Việt sáng lập từ năm 2013, sản phẩm được hoàn thiện bởi những người thợ Việt Nam lành nghề

RẬP - Đầm Đỏ Tay Phồng Có Đính Hoa Cổ - TITI 06
RẬP - Đầm Đỏ Tay Phồng Có Đính Hoa Cổ - TITI 06
SIZE: SIZE S, SIZE M, SIZE L
(5)
Số người đánh giá: 51
Đã bán: 165
Giá: 656.000 ₫
RẬP - Đầm Tay Phồng Đính Đá Trên Cổ - TITI 04 ĐEN
RẬP - Đầm Tay Phồng Đính Đá Trên Cổ - TITI 04 ĐEN
(5)
Số người đánh giá: 5
Đã bán: 19
Giá: 656.000 ₫
RẬP - Đầm Tay Lững Đính Ruy Băng Trước Ngực - MINT 06
RẬP - Đầm Tay Lững Đính Ruy Băng Trước Ngực - MINT 06
SIZE: SIZE M, SIZE L
(5)
Số người đánh giá: 9
Đã bán: 28
Giá: 656.000 ₫
RẬP - Đầm Đỏ Tay Phồng Nơ Cổ Có Đính Hoa - TWINS 04
RẬP - Đầm Đỏ Tay Phồng Nơ Cổ Có Đính Hoa - TWINS 04
(5)
Số người đánh giá: 9
Đã bán: 34
Giá: 656.000 ₫
RẬP - Bông Phụ Kiện Cài Áo
RẬP - Bông Phụ Kiện Cài Áo
MÀU: HỒNG, KEM, ĐEN, TRẮNG, NUDE
(5)
Số người đánh giá: 10
Đã bán: 37
Giá: 100.000 ₫
RẬP - Đầm Trắng Hoa Gấm Tay Phồng Đính Đá Cổ - TITI 04 HOA GẤM
RẬP - Đầm Trắng Hoa Gấm Tay Phồng Đính Đá Cổ - TITI 04 HOA GẤM
(5)
Số người đánh giá: 3
Đã bán: 12
Giá: 656.000 ₫
RẬP - Đầm Kem Tay Xếp Ly Cổ Vuông Cài Hoa - LUX 10
RẬP - Đầm Kem Tay Xếp Ly Cổ Vuông Cài Hoa - LUX 10
(5)
Số người đánh giá: 4
Đã bán: 15
Giá: 393.600 ₫
RẬP - Đầm Tay Phồng Nơ Cổ Có Đính Hoa - TWINS 04 BẠC
RẬP - Đầm Tay Phồng Nơ Cổ Có Đính Hoa - TWINS 04 BẠC
(5)
Số người đánh giá: 2
Đã bán: 7
Giá: 656.000 ₫
RẬP - Đầm Trắng Đính Hạt Trên Tay Lưới Hai Tầng - TITI 08
RẬP - Đầm Trắng Đính Hạt Trên Tay Lưới Hai Tầng - TITI 08
(5)
Số người đánh giá: 5
Đã bán: 12
Giá: 656.000 ₫
RẬP - Đầm Đen Suông Tay Ren Bướm Đính Ruy Băng - R 01
RẬP - Đầm Đen Suông Tay Ren Bướm Đính Ruy Băng - R 01
(5)
Số người đánh giá: 3
Đã bán: 14
Giá: 656.000 ₫
RẬP - Đầm Vàng Nơ Đen Cột Eo - SHINE 05
RẬP - Đầm Vàng Nơ Đen Cột Eo - SHINE 05
(5)
Số người đánh giá: 6
Đã bán: 29
Giá: 656.000 ₫
RẬP - Đầm Đỏ Không Tay Cổ Đính Hoa Thân Xếp Ly - NOEL 02
RẬP - Đầm Đỏ Không Tay Cổ Đính Hoa Thân Xếp Ly - NOEL 02
SIZE: SIZE S, SIZE M, SIZE L
(5)
Số người đánh giá: 4
Đã bán: 18
Giá: 459.200 ₫
RẬP - Đầm Kem Tay Phồng Thân Suông - YELLOW 03
RẬP - Đầm Kem Tay Phồng Thân Suông - YELLOW 03
(5)
Số người đánh giá: 6
Đã bán: 28
Giá: 656.000 ₫
RẬP - Đầm Đen Thân Suông Có Bèo Tay Lưới - PUBBI 02 ĐEN
RẬP - Đầm Đen Thân Suông Có Bèo Tay Lưới - PUBBI 02 ĐEN
(5)
Số người đánh giá: 2
Đã bán: 11
Giá: 656.000 ₫
RẬP - Đầm Tay Phồng Đính Nơ Ruy Băng - SHINE 04 VÀNG
RẬP - Đầm Tay Phồng Đính Nơ Ruy Băng - SHINE 04 VÀNG
(5)
Số người đánh giá: 1
Đã bán: 2
Giá: 656.000 ₫
RẬP - Đầm Đen Cổ Tròn Tay Xếp Đính Hạt - PUBBI 04 ĐEN
RẬP - Đầm Đen Cổ Tròn Tay Xếp Đính Hạt - PUBBI 04 ĐEN
SIZE: SIZE S, SIZE M, SIZE L
(5)
Số người đánh giá: 8
Đã bán: 29
Giá: 459.200 ₫
RẬP - Đầm Không Tay Có Đính Hoa Phía Trước - MINT 09 XANH
RẬP - Đầm Không Tay Có Đính Hoa Phía Trước - MINT 09 XANH
SIZE: SIZE M, SIZE L
(5)
Số người đánh giá: 1
Đã bán: 5
Giá: 656.000 ₫
RẬP - Đầm Đính Hạt Trên Tay Lưới Hai Tầng - TITI 08 ĐEN
RẬP - Đầm Đính Hạt Trên Tay Lưới Hai Tầng - TITI 08 ĐEN
(5)
Số người đánh giá: 2
Đã bán: 5
Giá: 656.000 ₫
RẬP - Đầm Đen Tay Phồng Đô Ren - R 07 ĐEN
RẬP - Đầm Đen Tay Phồng Đô Ren - R 07 ĐEN
SIZE: SIZE M, SIZE L
(5)
Số người đánh giá: 1
Đã bán: 5
Giá: 656.000 ₫
RẬP - Đầm Thân Trước Chéo Tay Đính Đá - MINT 07 ĐEN
RẬP - Đầm Thân Trước Chéo Tay Đính Đá - MINT 07 ĐEN
SIZE: SIZE M, SIZE L
(5)
Số người đánh giá: 1
Đã bán: 2
Giá: 656.000 ₫